top of page

virtuálna adopcia

Ak vás zaujme niektorí z našich zverencov, jeho smutný osud, alebo len jednoducho chcete pomôcť psíkovi z útulku, no z akéhokoľvek dôvodu si psíka nemôžete adoptovať, ponúkame Vám možnosť VIRTUÁLNEJ ADOPCIE ktoréhokoľvek psíka z nášho OZ.

Princíp virtuálnej adopcie je založený na pravidelnom mesačnom príspevku v minimálnej výške 5 eur, určenom pre konkrétneho psíka. Ide najmä o pravidelnosť príspevku, ideálne až do adopcie psíka, samozrejme môžete ukončiť virtuálnu adopciu aj skôr. Z tohto príspevku budú hradené náklady na daného psíka, napr. na liečbu, kastráciu, kvalitnejšie krmivo, očkovanie či iné veci, ktoré sú pre našich zverencov nevyhnutné.

Samozrejme zoznam adoptérov budeme zverejňovať na našej web stránke pri danom psíkovi. Ako “virtuálny adoptér” budete dostávať nové informácie o vybranom psíkovi. Môžete mať adoptovaných aj viacerých psíkov a naopak jedného psíka si môže adoptovať aj viac ľudí.

Ak sa rozhodnete pre virtuálnu adopciu psíka z nášho združenia, vyplňte formulár v tejto kategórii pri vybratom psíkovi, v ktorom nám zašlete vaše základné údaje. Pri prevode danej čiastky na náš účet je potrebné do poznámky uviesť meno psíka, ktorého ste sa rozhodli virtuálne adoptovať a Vaše meno, aby sme dané príspevky vedeli rozlišovať od ostatných.

Záujem o virtuálnu adopciu psíka

Ďakujeme za odoslanie

BANKOVÉ ÚČTY:

PRE SR:
TATRA BANKA

číslo účtu: 2621054967/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2105 4967

CEZHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK:

Názov účtu: OZ Tuláčik

Názov a adresa banky:

Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3

811 06 Bratislava 1

Slovenská republika

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2105 4967

BIC (SWIFT) TATRSKBX

PayPal:

info@utuloktulacik.sk

bottom of page