ˇ 

císlo úctu

ˇ 

BANKOVÉ ÚČTY:

PRE SR:
TATRA BANKA

číslo účtu: 2621054967/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2105 4967

CEZHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK:

Názov účtu: OZ Tuláčik

Názov a adresa banky:

Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3

811 06 Bratislava 1

Slovenská republika

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2105 4967

BIC (SWIFT) TATRSKBX

PAYPAL:

info@utuloktulacik.sk

Kontaktujte nás:

0918 888 411

Adopcie - adopcie@utuloktulacik.sk

Info - info@utuloktulacik.sk

Benefičný obchod - beneficnyobchod@utuloktulacik.sk

Odchyty - odchyt@utuloktulacik.sk

Adresa:

Staničná 2511

977 01

Brezno

Otváracie hodiny:

Pondelok-piatok: 10-15hod

Sobota: 10-15hod (verejné venčenie)

Nedeľa: 10-13hod (vybavovanie adopcií)

#utuloktulacik