top of page

ˇ 

císlo úctu

ˇ 

BANKOVÉ ÚČTY:

PRE SR:
TATRA BANKA

číslo účtu: 2621054967/1100

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2105 4967

CEZHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK:

Názov účtu: OZ Tuláčik

Názov a adresa banky:

Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3

811 06 Bratislava 1

Slovenská republika

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2105 4967

BIC (SWIFT) TATRSKBX

PAYPAL:

info@utuloktulacik.sk

311923060_466351572232829_2795054804764436942_n.png
bottom of page